Yogans positiva inverkan på arbetsplatsen

Det gläder oss verkligen att yoga har blivit så populärt under de senaste åren. Vi vet hur otroligt helande det är med yoga för kropp, sinne och själ! Om du vill övertyga chefen om att yoga är bra för arbetsplatsen så att ni kan få gratis yoga en gång i veckan så har vi några tips!

 

Yoga hjälper oss att hålla koncentrationen längre och skarpare delvis genom att få igång blodcirkulationen vilket förbättrar kroppens alla funktioner och genom att komma i kontakt med andningen och andas djupt och långsamt syresätts blodet, hjärnan och hela kroppen. Den ökade blodcirkulationen berikar då kroppen med detta syresatta blod samtidigt som det parasympatetiska systemet aktiveras och det harmoniserar både kropp och sinne.

 

I modern hälsa och forskning ser vi allt mer bevis på hur viktigt det är att vi lär oss att avaktivera det sympatetiska nervsystemet, som kickar igång när vi är stressade, rädda och osäkra. Det är precis vad yoga gör, så det är bättre än att bjuda personalen på restaurang i Jönköping. Vi blir centrerade, harmoniserade och lugnare, vilket leder till bättre prestationsförmåga, koncentrationsförmåga och bättre humör och förmåga att skapa positiva relationer med varandra. Allt detta är jätteviktigt på arbetsplatsen.

 

Sedan finns det också många andra fördelar, såsom ökad produktion av exakt de hormoner som får oss att bli bättre, gladare och mer effektiva människor, inklusive dopamin, oxytocin och serotonin. Som du ser handlar det om vetenskapligt bevisade och medicinska fördelar, så det kanske är något chefen kan uppskatta! Det är trots allt så att ju bättre personalen mår, desto bättre går det för företaget.