Redskap för yoga

Du har säkert sett att instruktören eller en annan deltagare ibland har med sig block, bolster, filtar, rep eller band. Det är för att hjälpa till att komma djupare in i positionerna. När någon använder dessa redskap betyder det inte