Yogans historia
Yogans historia

Yogans historia

Yogans historia

Själva ordet ”yoga” är sanskrit och betyder ”att förena”. Det är inte helt utrett vad den här föreningen syftar till, men oftast tolkas det som en förening mellan den mänskliga själen och världssjälen, vilken kallas ”brahman”. En person som utövar yoga regelbundet kallas inom yogan för yogi (den manliga beteckningen) och yogini (den kvinnliga beteckningen).

Att yoga funnits mycket länge råder det inga tvivel om. Redan så tidigt som runt år 3300–1700 f.Kr. har man hittat tecken på att yoga utövats. Vid olika arkeologiska utgrävningar har man funnit inristningar föreställandes personer i olika yogiska positioner.

Vad som är målet att uppnå med yogan beskrivs vanligtvis med något som kallas för ”moksha” vilket betyder frigörelse. Men detta varierar beroende på vilken typ av yoga eller tradition som man utgår ifrån. Numer är målen med yoga snarare individuella och upp till var och en som utövar detta. I de västerländska länder där yoga utövas är det vanligast att syftet är att lära sig slappna av, bli mer smidig och få en bättre hälsa. Många väljer att fokusera på de fysiska effekterna av yoga snarare än de andliga aspekterna.

Bara de senaste 20 åren har antalet människor som utövar yoga ökat enormt. Studier som har gjorts visar att det enbart i USA finns nästan 16 miljoner som regelbundet yogar. Av dessa personer är det en stark kvinnlig dominans, där hela 72 % av alla utövare är kvinnor.

Sverige har varit i framkant vad gäller att utnyttja yogans positiva effekter inom sjukvården. Här har något som kallas för medicinsk yoga utvecklats, vilket innebär att personer med till exempel demens-sjukdom kan få göra enkla yogaövningar vilket har en god effekt på sömnproblem. Till skillnad från många av de andra yogaformerna kan denna utföras sittande på en stol, vilket inte ställer några krav på rörlighet eller vighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *